fbpx

 

 

 

 

 

 

-1439DNŮ -12HODIN -32MINUT -51SEKUND

26. 8. 2021 - Jak na stáže ve stínu Afriky s Chiara Sessa, Keti Aptsiauri

No.12: How to the internships in the shadow of Africa

🇨🇿 Připoj se k nám v online streamu a získáš praktické tipy, jak získat zkušenosti od stážistek Chiara Sessa a Keti Aptsiauri z Tenerife. Přenosem Tě tentokrát bude provázet naše dobrovolnice Eliška alias ELISCIA. Rekre-Akční koučka, která se specializuje na osobní rozvoj skrze cestování a dobrovolnictví.
🇬🇧 Follow our free live stream and get practical tips on how to gain experience with interns Chiara Sessa and Keti Aptsiauri from Tenerife. This time you will be accompanied by our volunteer Eliška alias ELISCIA. Recreation-Action coach that specializes in personal development through travel and volunteering.

s

O čem to bude? / What will it be about?

🇨🇿  Jak získat stáž přímo na ostrově Tenerife ❗️
👉 Co konkrétně Tě můžou naučit stáže v zahraničí ❗️
👉 Získej konkrétní kontakty, tipy a motivaci ❗️
🇬🇧 How to get an internship directly on the island of Tenerife ❗️
👉 What exactly can internships abroad teach you ❗️
👉 Get specific contacts, tips and motivation ❗️


Chiara Sessa

Stážistka na Tenerife / Intern in Tenerife

🇨🇿  Chiara je z Neapole a studuje studuje prvním rokem lingvistickou a kulturní mediaci. Na stáž v rámci FU se vydala z důvodu toho, aby se zdokonalila ve španělském jazyce, který se učí na škole a hlavně aby poznala cizí kulturu. Ráda cvičí, proto hraje pravidelně tenis.
🇬🇧 Chiara comes from Naples and she is studying linguistic and cultural mediation for the first year. She went on an internship at FU to improve her Spanish, which is taught at school and, most importantly, to get to know a foreign culture. She likes to practise sports and she the most likes to play tennis regularly.

Keti Aptsiauri

Stážistka na Tenerife / Intern in Tenerife

🇨🇿 Keti pochází z Rustavi v Gruzii, ale posledních 5 let žije v Německu. Studuje magisterský titul v oboru Business Management se zaměřením na marketing a mezinárodní obchod. V rámci stáže na téma digitální marketing a SEO našla na Tenerife skvělé mentory. Ráda fotí na ulici, čte fantasy knihy, sleduje seriály a plave.
🇬🇧 Keti comes from Rustavi in Georgia but has lived in Germany for the last 5 years. She is studying for a master’s degree in Business Management with a focus on marketing and international trade. During her internship in digital marketing and SEO, she found great mentors in Tenerife. She enjoys taking pictures on the street, reading fantasy books, watching TV series and swimming.

Záznam online rozhovoru / Video from online interview