-669DNŮ -3HODIN -56MINUT -44SEKUND

25. 1. 2022 - Online rozhovor s horolezce Peterem Habelerem

No.15: Horský profesor / Mountain professor

🇨🇿 Máme obrovskou radost, že pozvání na online rozhovor přijala globální megastar, živoucí horolozecká legenda. Peter svým příkladem inspiroval miliony lidí na světě a žádná jiná horská expedice asi neměla tak velký mediální ohlas. Peter Habeler tvrdí, že vrchol nevidí jako vítězství nad horou, ale spíše jako vítězství nad sebou a cituje Viktora Frankla: „Kdo je teď silnější; já, nebo já?“. Přidej se na online rozhovor, která bude v angličtině.
🇬🇧 We are very pleased that the invitation to the online interview has been accepted by a global megastar, a living climbing legend. Peter’s example inspired millions of people around the world, and no other mountain expedition has had such a media response. Peter Habeler claims that he does not see the summit as a victory over the mountain, but rather as a victory over himself, and quotes Viktor Frankl: “Who is stronger now; me or me? ”. Join the online interview, which will be in English.

s

O čem to bude? / What will it be about?

🇨🇿  Jak pracovat s motivací a co můžeme odnést z horolezectví ❗️
👉 Co přineslo Peterovi potkání se smrtí ❗️
👉 Proč hořet pro To, co děláme každý den ❗️
🇬🇧 How to work with motivation and what we can take away from climbing ❗️
👉 What brought Peter a death encounter ❗️
👉 Why burn for what we do every day ❗️


Peter Habeler

Horolezec a spolulezec Reinholda Messnera / Climber and co-climber of Reinhold Messner

🇨🇿Peter roku 1966 potkal svého dlouholetého spolulezce Reinholda Messnera. V roce 1974 společně jako první lidé vystoupili severní stěnou Eigeru za méně než 10 hodin, čímž dobu výstupu zkrátili na polovinu. O rok později vystoupili poprvé v historii na osmitisícovku alpským stylem, tedy bez použití fixních lan, výškových táborů a bez pomoci nosičů. A roku 1978 zdolali opět s Messnerem jako první lidé vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest bez použití umělého kyslíku. Celý život byl také instruktorem lyžování ve své škole v rodném městě Mayrhofen.
🇬🇧 In 1966, Peter met his longtime colleague Reinhold Messner. In 1974, they were the first people to ascend the north face of the Eiger in less than 10 hours, halving the ascent time. A year later, for the first time in history, they climbed the 8,000-meter Alpine style, ie without the use of fixed ropes, altitude camps and without the help of porters. And in 1978, Messner and I were the first people to conquer the summit of the world’s highest mountain, Mount Everest, without the use of artificial oxygen. All his life he was also a skiing instructor at his school in his hometown of Mayrhofen.

Záznam online rozhovoru / Video from online interview

Video budeme publikovat po skončení online rozhovoru… / We will publish the video after the online interview…